ประวัติความเป็นมา Paul Allen


Paul Gardner Allen เติบโตขึ้นมาจากครอบครัวชนชั้นกลางใน Seattle,Washington เขาเกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1953 ต่อมาในปี 1965 เขาได้เข้าศึกษาในระดับ Seventh grade ที่ Lakeside School หลังจากนั้น 3 ปเขาก็ได้พบกับ นักเรียน eighth grade ชื่อ Bill Gates ทั้งสองคนมีความสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากจึงไม่น่าแปลกที่ Paul และ Bill จะสนิทกันมากและเป็นเพื่อนซี้ในเวลาไม่นาน เมื่อปี 1971 เขาสำเร็จการศึกษาจาก Lakeside School และเขาได้ตัดสินใจเข้าศึกษาที่ Washington State University ซึ่งมีชื่อเสียงไม่โดดเด่นมากหนักต่างไปจาก Bill ที่เลือกไปศึกษาต่อที่ Harvard ขณะที่ Paul ทำงานอยู่ที่บริษัท Honeywell เมือง Boston นาย Ed Roberts ได้ว่าจ้างให้ Paul และ Bill ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ Harvard ให้เป็นผู้พัฒนาภาษา BASIC สำหรับติดตั้งลงบนเครื่อง Altair 8800 เขาทั้งสองได้ช่วยกันพัฒนาจนประสบผลสำเร็จ Paul และ Bill จึงตัดสินใจร่วมกันก่อตั้งบริษัท Microsoft Corporation ขึ้นมาในปี 1975 และประสมความสำเร็จเป็นอย่างมากจนเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างฟู่ฟ่าหรูหราด้วยเงินทองที่เขามี แต่ชื่อเสียงในทางลบนี้ก้ได้เปลี่ยนไป เมื่อเขาบริจาคทรัพย์สินอันมหาศาลของเขาส่วนหนึ่งผ่านทาง มูลนิธิ Paul G. Allen Family Foundation ซึ่งนำไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆ รวมๆแล้วในขณะนี้เป็นมูลค่ากว่า 925 ล้านดอลลาร์ Paul บริจาคทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนในด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์ป่าไม้เก่าแก่ พิพิธภัณฑ์และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวของเขา เช่น โครงการ ประสบการณ์ดนตรีและพิพิธภัณฑ์นิยายวิทยาศาสตร์ งานสะสมมรดกการบิน งานวิจัยสมองขั้นก้าวหน้าซึ่งได้รับเงินสนับสนุนไปกว่า 75 ล้านดอลลาร์ และการให้เพื่อสังคมที่เกี่ยวกับกิจการกีฬาอาชีพที่ Paul เองเป็นเจ้าของได้รับเงินสนับสนุนไปถึง 12 ล้านดอลลาร์ มูลนิธิครอบครัว Allen เป็นผู้ให้ทุนที่สำคัญที่สุดในแถบตะวันตกเฉียงเหนือชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค ทางมูลนิธิบริจาคเงินสนับสนุนให้องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในท้องถิ่น การสนับสนุนของมูลนิธิครอบครัว Allen ได้กลายเป็นเหมือนตรารับรององค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในแถบนั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนั้นว่าเงินทุกดอลลาร์ที่บริจาคไปจะนำไปก็ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและคุ้มค่าที่สุดอีกด้วย ถึงแม้ว่า Paul Allen จะมองการให้เพื่อสังคมของเขาจะเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการค้นคว้าทดลองสิ่งที่เขาสนใจเป็นการส่วนตัว เขาก็เห็นว่ามันเป็นพันธะผูกพันของเขาด้วย เขามีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 41 ของมหาเศรษฐีโลกในปี 2008 จากการประเมินของนิตยสาร Forbes และเขากล่าวด้วยอีกว่าเขาจะอุทิศเวลามากขึ้นให้กับการให้เพื่อสังคม บางทีอาจจะขยายความสนใจของเขาไปรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วย

Paul กล่าวว่า “…ผมคิดว่าคุณถามตัวเองเสมอว่าฉันจะทำอะไรให้มากขึ้นได้อย่างไร มีหลายสิ่งหลายอย่างในท้องถิ่นนี้หรือในโลกที่เรียกร้องให้มีการทำให้ต่างออกไป หวังว่าหัวใจของคุณและจิตใจของคุณจะตอบสนองต่อสิ่งท้าทายเหล่านั้นในทางใดก็ตามที่คุณอยากทำให้แตกต่างออกไป……”

Advertisements

Ass11 Art Work Web Design : “I” Home Page

การออก Web Site ของตัวเอง โดยใช้โปรแกรม Illustrator CS2

1.ออกแบบและจัดทำ หน้า Home Page  วาง Content เมนู, Links, Image รายละเอียดทั้งหมด เกี่ยวกับตัวนักศึกษาเอง
2.ออกแบบและจัดทำทั้งหมด 2 page (2หน้า) เช่น หน้าแรกและหน้า Profile, About หรือ หน้าแรกและหน้า Gallery เป็นต้น สำคัญคือต้องมีหน้าแรก ประกอบอยู่ในงานด้วย
3.รายละเอียดในตัวงาน ครบถ้วนเหมือนจริงทุกส่วน รวมถึงตัวหนังสือที่ใส่ไปในตัวงาน
4.อธิบายแนวความคิดในตัวงาน และชี้แจงตำแหน่งที่มีอยู่ในตัวงาน (ตามแบบอย่างที่แสดงให้ดูหน้าชั้นเรียน) 

งานชิ้นนี้กว่าจะเข้าใจได้ก็หลายวัน เพราะว่าวันที่อาจารย์ให้งานชิ้นนี้มาต้องยอมรับว่าไม่ได้เข้าเรียน ก่าจะเสร็จก็เรียกว่าไม่ได้นอนเลยทีเดียว แล้วยิ่งต้องมาเขียนบอกอีกว่าทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร ยังไง งง อีกแล้ว แต่งานก็เสร็จออกมาโดยดี โล้งใจ

Ass10 เรื่อง แผ่นพับโปรโมท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ออกแบบและจัดทำ แผ่นพับ Leaflet ขนาด A4 เพื่อประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยกรุงเทพเนื้อหาภายในเพื่อประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการเรียนการสอน อุปกรณ์ความพร้อมและความน่าเชื่อถือให้กับคณะ ในการผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคม รายละเอียดในแผ่นพับ เหมือนจริงทั้งหมด งานชิ้นยากตรงเวลาแยก Column เพราะว่าต้องกะระยะของแต่ละ Column ให้เท่ากัน

Ass09 Logo & Poster Olympic 2012

การออกแบบ Logo และ ออกแบบ Poster โดยเมื่อออกแบบโลโก้เสร็จให้เลือกมา 1 แบบ แล้วนำไปใส่ใน Poster

ออกแบบ Logo 

  1. ออกแบบ Logo (ตราสัญลักษณ์) OLYMPIC 2012 THAILAND
  2. ออกแบบและเขียนไฟล์งานใน Illustrator ทั้งหมด 2 แบบ

ออกแบบ Poster

  1. นำ Logo ที่สำเร็จเลือกมา 1 แบบใช้จริง
  2. ออกแบบ  POSTER เพื่อการประชาสัมพันธ์ OLYMPIC 2012 THAILAND บนขนาด A3
    (Research ข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นใน POSTER)

งานชิ้นยากมาก เพราะว่าต้องออกแบบ Logo ตั้ง 2 แบบ แล้วยังต้องมาทำ Poster ก็จะคิดได้แต่ละอย่าง งง เลยครับ

Ass08 Poster Olympic

งานชิ้นนี้ใช้โปรแกรม Illustrator CS2 ในการสร้างภาพประกอบหัวข้อ OLYMPIC โดยการใช้เครื่องมือที่เรียนมาในชั้นเรียน ทั้งนี้ยังต้องแสดง(ภาพประกอบ) ลักษณะ Vector Graphic ด้วย ความยากของงานชิ้นนี้อยู่ตรงที่การใช้เครื่องมือและการจัดวาง ว่าต้องการให้อะไรอยู่ตรงไหนแล้วต้องใช้คำสั่งในการวางงาน แต่ต้องบอกก่อนว่างานนี้คิดไม่ออกจริงเลยทำได้เท่านี้

Ass07 Design Magazine

การออกแบบหน้าปกหนังสือนิตยสาร โดยรายละเอียดของหน้าปกต้องทำเหมือนเอาไปวางขายจริงๆ และตอนปริ้นงานออกมาจะต้องให้งานมีขนาดเท่ากับของจริง งานนี้ความยากอยู่ตรงส่วนประกอบต่างๆบนหน้าปก เช่น บาร์โค้ด , โลโก้ของสำนักพิมพ์ , วันที่วางแพงขาย ว่าเป็น รายสัปดาห์ รายเดือน รายปักษ์ เป็นต้น

Ass06 เรื่อง Design Wallpaper

งานนี้อาจารย์ให้รูปแบบมาคือการทำ Wallpaper ให้ออกมาในแนว Geomely And Freeform ลงในกระดาษ Size 1280 x 1024 Pixels จำนวน 1 ชิ้นงาน ไม่จำกัดรูปแบบการออกแบบ งานนี้ต้องออกเลยว่าคิดไม่ออกจริงๆ ก็เลยได้งานออกมาแบบนี้ ต้องขอโทดที่มันดูธรรมดามากๆ

Ass05 เรื่อง Dicut รูปภาพตัวเอง 20 Action

เป็นการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Photoshop CS2 ในการ Dicut รูปภาพของตัวเองใน Action ต่างๆ โดยทำการ Dicut ทั้งหมด 20 ภาพ แล้วนำรูปที่ Dicut แล้วไปวางไว้ในกระดาษแผ่นใหม่ การทำงานชิ้นยากตรงที่การ Dicut เพราะไม่ถนัดเลย แต่งานนี้เสร็จออกมาได้ก็มาจากความพยายาม

Ass04 Make Art My picture

ให้นำรูปของตัวเองมาแต่งให้ดูดีและยังให้ใช้เครี่องมือในโปรแกรมในการแต่งภาพ โดยใช้โปรแกรม Photoshop CS2 งานชิ้นนี้ต้องยอมรับเลยว่าไม่ถนัด Photoshop CS2 แต่ก็ทำออกได้ โดยให้เพื่อนสอนให้ว่าเครื่องมืออะไรใช้เพื่ออะไร

Ass03 ความรู้เกี่ยวกับสี

งานชิ้นนี้ให้หาความรู้เกี่ยวกับสีว่าสีนั้นต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง พร้อมทั้งให้ทำหน้าปกด้วยโปรแกรม Photoshop CS2 โดยเนื้อหาต้องไม่เกิน5หน้ากระดาษ A4 ในการทำงานชิ้นนี้ไม่ยากเท่าไรแต่จะหนักตรงที่เนื้อหาที่เราต้องหา แล้วนำมาเขียนด้วยลายมือ เพราะอาจารย์ห้ามใช้คอมฯทำมาส่ง

« Older entries